Przejdź do strony: Zarządzanie najmem
Przejdź do strony: Zarządzanie najmem opis

Pakiet zrównoważony

30 zł brutto / miesiąc

 

 • Przygotowanie mieszkania do wynajmu 
 • Pozyskanie Najemcy 
 • Przygotowanie i podpisanie stosownej umowy najmu z Najemcą lokalu 
 • Opieka nad płatnościami 
 • Dostęp do konta e-kartoteki umożliwiający monitoring płatności Najemców on-line 
 • Bieżący kontakt z administratorem budynku 
 • Reprezentowanie na podstawie pełnomocnictwa we wszelkich sprawach przed Najemcą 

 

Pakiet COMFORT

60 zł brutto / miesiąc

 

Zawiera wszystkie elementy pakietu zrównoważonego z rozszerzeniem o: 

 • Opłacanie podatków z tytułu przychodu za najem lokalu 
 • Reprezentację przed sądami, jednostkami administracji państwowej, US, ZUS, bankami 
 • Windykację należności 
 • Zlecanie bieżącej konserwacji i administracji 
 • Ubezpieczenie lokalu (polisa płatna przez Zlecającego) 

 

Wszystkim zainteresowanym oferujemy wykonanie projektu aranżacji wnętrz!